Οροι χρήσης

 

Οροι χρήσης

 

Κάθε επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος Δικτυακού τόπου (στο εξής για λόγους συντομίας ο «Δικτυακός τόπος» οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται πλήρως και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού τόπου.

Ο Δικτυακός τόπος δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού τόπου.

 

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του Δικτυακού τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν  βασιζόμενοι αποκλειστικά και μόνο στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Ο Δικτυακός τόπος δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Το περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου χρησιμοποιείται με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση. Ο Δικτυακός τόπος δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Πρέπει να απευθύνεστε πάντα στους εξειδικευμένους ιατρούς και να ζητάτε τις συμβουλές τους για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να απευθυνθείτε στον εξειδικευμένο ιατρό εξαιτίας κάποιας πληροφορίας που διαβάσατε στον Δικτυακό τόπο. Σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής ανάγκης επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας ή με την άμεση ιατρική βοήθεια (166). Ο Δικτυακός τόπος δεν συστήνει ή προτρέπει σε συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, προϊόντα, θεραπείες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται στο Δικτυακό τόπο. Εάν κάποιος χρήστης/επισκέπτης βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται από τον Δικτυακό τόπο αυτό γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Θυμηθείτε: Οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση, γνώμη ή  πληροφορία είναι ελλιπής, επιπόλαιη και ιδιαιτέρως επικίνδυνη χωρίς φυσική επιτόπια εξέταση, η οποία δεν είναι δυνατή χωρίς επίσκεψη στον γιατρό σας. Ο γιατρός σας γνωρίζει καλύτερα από οιονδήποτε άλλον ειδικό τις ιδιαίτερες προσωπικές σας ανάγκες και είναι σε θέση να αξιολογήσει καλύτερα την κατάσταση της υγείας σας. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Ο Δικτυακός τόπος σκοπό έχει να βοηθήσει τους γονείς να είναι καλύτερα ενημερωμένοι σε θέματα υγείας και φροντίδας των παιδιών τους.

 

Ο Δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που θεωρείτε προσβλητικό. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε όπως απέχετε από τη χρήση του Δικτυακού τόπου.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση  ( download )», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικτυακού τόπου.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για  αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο.

Εάν θεωρείτε ότι τμήμα του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου καταπατά τα πνευματικά σας δικαιώματα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για την απομάκρυνση του επίμαχου περιεχομένου.

  

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης  του Δικτυακού τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά  η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET).

Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Δικτυακό τόπο απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

 

 

Περιορισμός ευθύνης

Ο Δικτυακός τόπος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Δικτυακού τόπου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του Δικτυακού τόπου.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες  όλες ρητά αρνείται ο Δικτυακός τόπος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Ο Δικτυακός τόπος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για τον Δικτυακό τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του.

 

 

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Ο Δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.  Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.   Ο Δικτυακός τόπος σε καμία περίπτωση δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων τρίτων.                                                                                                                                               

 

E-Mail Service

H υπηρεσία e-mail service από τον Δικτυακό τόπο παρέχεται σε όσους χρήστες/επισκέπτες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν κάποια προσωπικά τους στοιχεία (όνομα και e-mail), εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το e-mail service ( πχ. Newsletters, Ενημερωτικά Δελτία, κλπ. ), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ΄αποκλειστικότητα στον Δικτυακό τόπο. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δικτυακού τόπου η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάποιου ενδιαφερόμενου.

Ο Δικτυακός τόπος προσπαθεί πάντα να απαντά σε κάθε email εγκαίρως, αλλά δεν είναι σε θέση πάντα να το πετυχαίνει. Ο Δικτυακός τόπος δεν εγγυάται την ακρίβεια ή καταλληλότητα των απαντήσεων στα ερωτήματα των χρηστών/επισκεπτών.

 

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο Δικτυακός μας τόπος είναι τα ακόλουθα:

  • Ε-Mail
  • Όνομα

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από  το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Επιπλέον, στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης του Δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει μαζί μας και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

 

 

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε τον Δικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη  κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 
Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Ο Δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του είναι κατάλληλο ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός Ελλάδας. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι νόμιμη για κάποια χώρα ή για κάποια άτομα. Η πρόσβαση στον Δικτυακό τόπο γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας.

 

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.